CV Nhân viên kinh doanh

Tạo và tải ngay các mẫu CV độc đáo, sáng tạo giúp bạn có cơ hội việc làm tốt

TÌM MẪU CV PHÙ HỢP
SẮP XẾP

Mẫu CV Kinh doanh 23

Mẫu CV Kinh doanh 22

Mẫu CV Kinh doanh 21

Mẫu CV Kinh doanh 20

Mẫu CV Kinh doanh 19

Mẫu CV Kinh doanh 16

Mẫu CV kinh doanh 15

Mẫu CV kinh doanh 14

Mẫu CV kinh doanh 12

Mẫu CV kinh doanh 11

Mẫu CV kinh doanh 10

Mẫu CV kinh doanh 9

Mẫu CV kinh doanh 8

Mẫu CV kinh doanh 7

Mẫu CV kinh doanh 6

Mẫu CV Kinh doanh 3

Mẫu CV Kinh doanh 1

Mẫu CV Kinh doanh 2

Xem thêm

CV
Mẫu CV 01

Các tính năng

4 màu kết hợp màu độc đáo.

Tùy chọn phông chữ tùy chỉnh.

Màu sắc

Lưu và chia sẻ CV

Lưu Lưu Facebook twitter
CV close

Tài khoản đã được chọn, vui lòng nhập tài khoản khác.

Hướng dẫn

×

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập, chat, nhận thông báo như tài khoản chính.