array(20) { [0]=> object(stdClass)#178 (9) { ["_id"]=> int(100053) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 57" ["alias"]=> string(2) "57" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-57" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(140264) ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_57.jpg" ["cate_id"]=> int(81) ["love"]=> int(4) } [1]=> object(stdClass)#177 (9) { ["_id"]=> int(100056) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 49" ["alias"]=> string(2) "49" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-49" ["image"]=> string(14) "H32_avatar.jpg" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(40653) ["cate_id"]=> int(69) ["love"]=> int(3) } [2]=> object(stdClass)#176 (9) { ["_id"]=> int(100057) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 47" ["alias"]=> string(2) "47" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-47" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(13988) ["image"]=> string(7) "H28.jpg" ["cate_id"]=> int(6) ["love"]=> int(1) } [3]=> object(stdClass)#175 (8) { ["_id"]=> int(100058) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 41" ["alias"]=> string(2) "41" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-41" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1106) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(13) "H6_avatar.jpg" } [4]=> object(stdClass)#174 (10) { ["_id"]=> int(100052) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 39" ["alias"]=> string(2) "39" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-39" ["price"]=> NULL ["colors"]=> string(0) "" ["view"]=> int(13484) ["cid"]=> int(0) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_39.jpg" } [5]=> object(stdClass)#173 (8) { ["_id"]=> int(100050) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 38" ["alias"]=> string(2) "38" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-38" ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_38.jpg" ["price"]=> int(0) ["view"]=> int(26003) ["cate_id"]=> int(2) } [6]=> object(stdClass)#172 (8) { ["_id"]=> int(100059) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 13" ["alias"]=> string(2) "13" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-13" ["image"]=> string(21) "cv SEO bản 1-01.png" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(13346) ["cate_id"]=> int(2) } [7]=> object(stdClass)#171 (8) { ["_id"]=> int(100054) ["name"]=> string(8) "CV AI 7" ["alias"]=> string(1) "7" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-7" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(2422) ["image"]=> string(11) "Cv_Ai_7.png" ["cate_id"]=> int(6) } [8]=> object(stdClass)#170 (8) { ["_id"]=> int(100001) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 25" ["alias"]=> string(2) "25" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-1" ["image"]=> string(11) "Cv_Ai_1.jpg" ["price"]=> int(0) ["view"]=> int(35942) ["cate_id"]=> int(4) } [9]=> object(stdClass)#169 (8) { ["_id"]=> int(100062) ["name"]=> string(19) "Mẫu CV AI số 10" ["alias"]=> string(2) "10" ["url_alias"]=> string(28) "cv35/ve-cv-bang-ai/cv-100010" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1521) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(64) "TVieetjonline-cv-template-with-photo_23-2148554997_untext-01.png" } [10]=> object(stdClass)#168 (8) { ["_id"]=> int(100063) ["name"]=> string(7) "Cv Ai 8" ["alias"]=> string(1) "8" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-8" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1958) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(15) "Artboard 11.jpg" } [11]=> object(stdClass)#167 (8) { ["_id"]=> int(100064) ["name"]=> string(9) "CV AI 58 " ["alias"]=> string(2) "58" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100064" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(583) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(22) "CV 4 hoàn chỉnh.jpg" } [12]=> object(stdClass)#166 (9) { ["_id"]=> int(100066) ["name"]=> string(8) "CV AI 34" ["alias"]=> string(2) "34" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-34" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1376) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(10) "H19-VN.jpg" ["love"]=> int(3) } [13]=> object(stdClass)#165 (8) { ["_id"]=> int(100068) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 26" ["alias"]=> string(2) "26" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-26" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1507) ["cate_id"]=> int(165) ["image"]=> string(6) "H4.jpg" } [14]=> object(stdClass)#164 (8) { ["_id"]=> int(100069) ["name"]=> string(19) "Mẫu CV AI số 43" ["alias"]=> string(2) "43" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100069" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(777) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(10) "H24_VN.jpg" } [15]=> object(stdClass)#163 (8) { ["_id"]=> int(100070) ["name"]=> string(7) "Cv Ai 9" ["alias"]=> string(1) "9" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-9" ["image"]=> string(26) "avt T18 tiếng Việt.png" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1076) ["cate_id"]=> int(29) } [16]=> object(stdClass)#162 (8) { ["_id"]=> int(100071) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 32" ["alias"]=> string(2) "32" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-32" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1827) ["cate_id"]=> int(33) ["image"]=> string(10) "H26-VN.jpg" } [17]=> object(stdClass)#161 (8) { ["_id"]=> int(100072) ["name"]=> string(8) "CV AI 40" ["alias"]=> string(2) "40" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100072" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(535) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(10) "H13_VN.jpg" } [18]=> object(stdClass)#160 (8) { ["_id"]=> int(100073) ["name"]=> string(10) "CV số 33" ["alias"]=> string(2) "33" ["url_alias"]=> string(28) "cv35/ve-cv-bang-ai/cv-100073" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1135) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(14) "H12_avatar.jpg" } [19]=> object(stdClass)#159 (8) { ["_id"]=> int(100074) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 36" ["alias"]=> string(2) "36" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-36" ["image"]=> string(10) "H11_VN.jpg" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(916) ["cate_id"]=> int(123) } } Chinh phục nhà tuyển dụng với kho mẫu CV xin việc tiếng Nhật ấn tượng

Mẫu CV Tiếng Nhật chuẩn – đẹp – độc đáo – sáng tạo – chuyên nghiệp

Tạo và tải ngay các mẫu CV độc đáo, sáng tạo giúp bạn có cơ hội việc làm tốt

TÌM MẪU CV PHÙ HỢP
SẮP XẾP

Mẫu CV Giao Thông Vận Tải 11

Mẫu CV Phát Triển Thị Trường 12

Mẫu CV Du Lịch 10

Mẫu CV điện tử viễn thông 10

Mẫu CV Nhập Liệu 11

Mẫu CV vận hành sản xuất 11

Mẫu CV Bảo Hiểm 10

Mẫu CV thiết bị vật tư 10

Mẫu CV khách sạn 10

Mẫu CV Luật Pháp Lý 10

Mẫu CV Báo Chí 10

Mẫu CV Thương Mại Điện Tử 10

Mẫu CV y tế dược 11

Mẫu CV Thẩm Định Giám Định 10

Mẫu CV Kỹ Thuật 10

Mẫu CV Quản Lý 10

Mẫu CV IT - Phần Cứng Mạng 11

Mẫu CV tiếng nhật 20

Mẫu CV tiếng nhật 19

Mẫu CV tiếng nhật 18

Chat Nhà tuyển dụng Online

MỘT BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC ĐẦY ĐỦ GỒM

Sơ yếu lý lịch tự thuật
Đơn xin việc
CV xin việc
Giấy khám sức khỏe (công chứng)
Bằng cấp, chứng chỉ (công chứng)
Bản photo chứng minh thư (công chứng)
Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu)

Những giấy tờ khác giúp bạn hoàn thiện hồ sơ xin việc

THƯ XIN VIỆC

Cách Viết Thư Xin Việc Ấn Tượng Nhất Để Thu Hút Nhà Tuyển Dụng.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Sơ Yếu Lý Lịch 365 Được Thiết Kế Chuyên Nghiệp, Hiện Đại

ĐƠN XIN VIỆC

Tổng hợp mẫu đơn xin việc 365 hay và chuẩn nhất

Xem thêm

CV
Mẫu CV 01

Các tính năng

4 màu kết hợp màu độc đáo.

Tùy chọn phông chữ tùy chỉnh.

Màu sắc

Lưu và chia sẻ CV

Lưu Lưu Facebook twitter
CV close

Tài khoản đã được chọn, vui lòng nhập tài khoản khác.

Hướng dẫn

×

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập, chat, nhận thông báo như tài khoản chính.