CV nhân viên bán hàng

Tạo và tải ngay các mẫu CV độc đáo, sáng tạo giúp bạn có cơ hội việc làm tốt

TÌM MẪU CV PHÙ HỢP
SẮP XẾP

Mẫu CV nhân viên bán hàng 17

Mẫu CV nhân viên bán hàng 16

Mẫu CV nhân viên bán hàng 15

Mẫu CV nhân viên bán hàng 14

Mẫu CV nhân viên bán hàng 13

Mẫu CV nhân viên bán hàng 12

Mẫu CV nhân viên bán hàng 11

Mẫu CV nhân viên bán hàng 10

Mẫu CV nhân viên bán hàng 6

Mẫu CV nhân viên bán hàng 4

Xem thêm

CV
Mẫu CV 01

Các tính năng

4 màu kết hợp màu độc đáo.

Tùy chọn phông chữ tùy chỉnh.

Màu sắc

Lưu và chia sẻ CV

Lưu Lưu Facebook twitter
CV close

Tài khoản đã được chọn, vui lòng nhập tài khoản khác.

Hướng dẫn

×

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập, chat, nhận thông báo như tài khoản chính.