Mẫu CV kiến trúc sư đẹp nhất

Tạo và tải ngay các mẫu CV độc đáo, sáng tạo giúp bạn có cơ hội việc làm tốt

TÌM MẪU CV PHÙ HỢP
SẮP XẾP

Mẫu CV kiến trúc nội thất 16

Mẫu CV kiến trúc nội thất 15

Mẫu CV kiến trúc nội thất 14

Mẫu CV kiến trúc nội thất 13

Mẫu CV kiến trúc nội thất 12a

Mẫu CV kiến trúc nội thất 12

Mẫu CV kiến trúc nội thất 7

Mẫu CV kiến trúc nội thất 5

Xem thêm

CV
Mẫu CV 01

Các tính năng

4 màu kết hợp màu độc đáo.

Tùy chọn phông chữ tùy chỉnh.

Màu sắc

Lưu và chia sẻ CV

Lưu Lưu Facebook twitter
CV close

Tài khoản đã được chọn, vui lòng nhập tài khoản khác.

Hướng dẫn

×

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập, chat, nhận thông báo như tài khoản chính.