CV Marketing

Tạo và tải ngay các mẫu CV độc đáo, sáng tạo giúp bạn có cơ hội việc làm tốt

TÌM MẪU CV PHÙ HỢP
SẮP XẾP

Mẫu CV Marketing 26

Mẫu CV Marketing 25

Mẫu CV Marketing 24

Mẫu CV Marketing 21

Mẫu CV marketing 20

Mẫu CV Marketing 23

Mẫu CV Marketing 22

Mẫu CV Marketing 19

Mẫu CV Marketing 18

Mẫu CV Marketing 17

Mẫu CV Ribbon Resume 7

Mẫu CV Marketing 15

Mẫu CV Marketing 11

Mẫu CV Senior

Mẫu CV Highlights

Mẫu CV Marketing 08

Mẫu CV Marketing 05

Xem thêm

CV
Mẫu CV 01

Các tính năng

4 màu kết hợp màu độc đáo.

Tùy chọn phông chữ tùy chỉnh.

Màu sắc

Lưu và chia sẻ CV

Lưu Lưu Facebook twitter
CV close

Tài khoản đã được chọn, vui lòng nhập tài khoản khác.

Hướng dẫn

×

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập, chat, nhận thông báo như tài khoản chính.