array(20) { [0]=> object(stdClass)#178 (9) { ["_id"]=> int(100053) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 57" ["alias"]=> string(2) "57" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-57" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(140264) ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_57.jpg" ["cate_id"]=> int(81) ["love"]=> int(4) } [1]=> object(stdClass)#177 (9) { ["_id"]=> int(100056) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 49" ["alias"]=> string(2) "49" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-49" ["image"]=> string(14) "H32_avatar.jpg" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(40654) ["cate_id"]=> int(69) ["love"]=> int(3) } [2]=> object(stdClass)#176 (9) { ["_id"]=> int(100057) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 47" ["alias"]=> string(2) "47" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-47" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(13990) ["image"]=> string(7) "H28.jpg" ["cate_id"]=> int(6) ["love"]=> int(1) } [3]=> object(stdClass)#175 (8) { ["_id"]=> int(100058) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 41" ["alias"]=> string(2) "41" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-41" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1106) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(13) "H6_avatar.jpg" } [4]=> object(stdClass)#174 (10) { ["_id"]=> int(100052) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 39" ["alias"]=> string(2) "39" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-39" ["price"]=> NULL ["colors"]=> string(0) "" ["view"]=> int(13484) ["cid"]=> int(0) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_39.jpg" } [5]=> object(stdClass)#173 (8) { ["_id"]=> int(100050) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 38" ["alias"]=> string(2) "38" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-38" ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_38.jpg" ["price"]=> int(0) ["view"]=> int(26004) ["cate_id"]=> int(2) } [6]=> object(stdClass)#172 (8) { ["_id"]=> int(100059) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 13" ["alias"]=> string(2) "13" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-13" ["image"]=> string(21) "cv SEO bản 1-01.png" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(13346) ["cate_id"]=> int(2) } [7]=> object(stdClass)#171 (8) { ["_id"]=> int(100054) ["name"]=> string(8) "CV AI 7" ["alias"]=> string(1) "7" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-7" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(2422) ["image"]=> string(11) "Cv_Ai_7.png" ["cate_id"]=> int(6) } [8]=> object(stdClass)#170 (8) { ["_id"]=> int(100001) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 25" ["alias"]=> string(2) "25" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-1" ["image"]=> string(11) "Cv_Ai_1.jpg" ["price"]=> int(0) ["view"]=> int(35942) ["cate_id"]=> int(4) } [9]=> object(stdClass)#169 (8) { ["_id"]=> int(100062) ["name"]=> string(19) "Mẫu CV AI số 10" ["alias"]=> string(2) "10" ["url_alias"]=> string(28) "cv35/ve-cv-bang-ai/cv-100010" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1521) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(64) "TVieetjonline-cv-template-with-photo_23-2148554997_untext-01.png" } [10]=> object(stdClass)#168 (8) { ["_id"]=> int(100063) ["name"]=> string(7) "Cv Ai 8" ["alias"]=> string(1) "8" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-8" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1958) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(15) "Artboard 11.jpg" } [11]=> object(stdClass)#167 (8) { ["_id"]=> int(100064) ["name"]=> string(9) "CV AI 58 " ["alias"]=> string(2) "58" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100064" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(583) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(22) "CV 4 hoàn chỉnh.jpg" } [12]=> object(stdClass)#166 (9) { ["_id"]=> int(100066) ["name"]=> string(8) "CV AI 34" ["alias"]=> string(2) "34" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-34" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1376) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(10) "H19-VN.jpg" ["love"]=> int(3) } [13]=> object(stdClass)#165 (8) { ["_id"]=> int(100068) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 26" ["alias"]=> string(2) "26" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-26" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1507) ["cate_id"]=> int(165) ["image"]=> string(6) "H4.jpg" } [14]=> object(stdClass)#164 (8) { ["_id"]=> int(100069) ["name"]=> string(19) "Mẫu CV AI số 43" ["alias"]=> string(2) "43" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100069" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(777) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(10) "H24_VN.jpg" } [15]=> object(stdClass)#163 (8) { ["_id"]=> int(100070) ["name"]=> string(7) "Cv Ai 9" ["alias"]=> string(1) "9" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-9" ["image"]=> string(26) "avt T18 tiếng Việt.png" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1076) ["cate_id"]=> int(29) } [16]=> object(stdClass)#162 (8) { ["_id"]=> int(100071) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 32" ["alias"]=> string(2) "32" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-32" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1827) ["cate_id"]=> int(33) ["image"]=> string(10) "H26-VN.jpg" } [17]=> object(stdClass)#161 (8) { ["_id"]=> int(100072) ["name"]=> string(8) "CV AI 40" ["alias"]=> string(2) "40" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100072" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(535) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(10) "H13_VN.jpg" } [18]=> object(stdClass)#160 (8) { ["_id"]=> int(100073) ["name"]=> string(10) "CV số 33" ["alias"]=> string(2) "33" ["url_alias"]=> string(28) "cv35/ve-cv-bang-ai/cv-100073" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1135) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(14) "H12_avatar.jpg" } [19]=> object(stdClass)#159 (8) { ["_id"]=> int(100074) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 36" ["alias"]=> string(2) "36" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-36" ["image"]=> string(10) "H11_VN.jpg" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(916) ["cate_id"]=> int(123) } } Danh sách mẫu CV tiếng Việt đẹp bất chấp, tạo CV online miễn phí

Tổng hợp mẫu CV tiếng Việt độc đáo

Tạo và tải ngay các mẫu CV độc đáo, sáng tạo giúp bạn có cơ hội việc làm tốt

TÌM MẪU CV PHÙ HỢP
SẮP XẾP

Mẫu CV chăm sóc khách hàng 12

Mẫu CV thiết bị vật tư 11

Mẫu CV điện tử viễn thông 11

Mẫu CV Thư Ký Trợ Lý 11

Mẫu CV Thương Mại Điện Tử 11

Mẫu CV Luật Pháp Lý 11

Mẫu CV Quản Trị Kinh Doanh 10

Mẫu CV Quản Lý 11

Mẫu CV Phát Triển Thị Trường 11

Mẫu CV Nhập Liệu 10

Mẫu CV Giao Thông Vận Tải 10

Mẫu CV tư vấn viên 10

Mẫu CV tiếp thị quảng cáo 10

Mẫu CV Telesale 12

Mẫu CV y tế dược 10

Mẫu CV Thống Kê 10

Mẫu CV Tài Chính 10

Mẫu CV Startup 10

Mẫu CV vận hành sản xuất 10

Mẫu CV Logistic 10

Chat Nhà tuyển dụng Online

MỘT BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC ĐẦY ĐỦ GỒM

Sơ yếu lý lịch tự thuật
Đơn xin việc
CV xin việc
Giấy khám sức khỏe (công chứng)
Bằng cấp, chứng chỉ (công chứng)
Bản photo chứng minh thư (công chứng)
Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu)

Những giấy tờ khác giúp bạn hoàn thiện hồ sơ xin việc

THƯ XIN VIỆC

Cách Viết Thư Xin Việc Ấn Tượng Nhất Để Thu Hút Nhà Tuyển Dụng.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Sơ Yếu Lý Lịch 365 Được Thiết Kế Chuyên Nghiệp, Hiện Đại

ĐƠN XIN VIỆC

Tổng hợp mẫu đơn xin việc 365 hay và chuẩn nhất

Xem thêm

CV
Mẫu CV 01

Các tính năng

4 màu kết hợp màu độc đáo.

Tùy chọn phông chữ tùy chỉnh.

Màu sắc

Lưu và chia sẻ CV

Lưu Lưu Facebook twitter
CV close

Tài khoản đã được chọn, vui lòng nhập tài khoản khác.

Hướng dẫn

×

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập, chat, nhận thông báo như tài khoản chính.