array(20) { [0]=> object(stdClass)#178 (9) { ["_id"]=> int(100053) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 57" ["alias"]=> string(2) "57" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-57" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(140264) ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_57.jpg" ["cate_id"]=> int(81) ["love"]=> int(4) } [1]=> object(stdClass)#177 (9) { ["_id"]=> int(100056) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 49" ["alias"]=> string(2) "49" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-49" ["image"]=> string(14) "H32_avatar.jpg" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(40654) ["cate_id"]=> int(69) ["love"]=> int(3) } [2]=> object(stdClass)#176 (9) { ["_id"]=> int(100057) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 47" ["alias"]=> string(2) "47" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-47" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(13991) ["image"]=> string(7) "H28.jpg" ["cate_id"]=> int(6) ["love"]=> int(1) } [3]=> object(stdClass)#175 (8) { ["_id"]=> int(100058) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 41" ["alias"]=> string(2) "41" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-41" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1107) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(13) "H6_avatar.jpg" } [4]=> object(stdClass)#174 (10) { ["_id"]=> int(100052) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 39" ["alias"]=> string(2) "39" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-39" ["price"]=> NULL ["colors"]=> string(0) "" ["view"]=> int(13485) ["cid"]=> int(0) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_39.jpg" } [5]=> object(stdClass)#173 (8) { ["_id"]=> int(100050) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 38" ["alias"]=> string(2) "38" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-38" ["image"]=> string(12) "Cv_Ai_38.jpg" ["price"]=> int(0) ["view"]=> int(26004) ["cate_id"]=> int(2) } [6]=> object(stdClass)#172 (8) { ["_id"]=> int(100059) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 13" ["alias"]=> string(2) "13" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-13" ["image"]=> string(21) "cv SEO bản 1-01.png" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(13346) ["cate_id"]=> int(2) } [7]=> object(stdClass)#171 (8) { ["_id"]=> int(100054) ["name"]=> string(8) "CV AI 7" ["alias"]=> string(1) "7" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-7" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(2422) ["image"]=> string(11) "Cv_Ai_7.png" ["cate_id"]=> int(6) } [8]=> object(stdClass)#170 (8) { ["_id"]=> int(100001) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 25" ["alias"]=> string(2) "25" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-1" ["image"]=> string(11) "Cv_Ai_1.jpg" ["price"]=> int(0) ["view"]=> int(35943) ["cate_id"]=> int(4) } [9]=> object(stdClass)#169 (8) { ["_id"]=> int(100062) ["name"]=> string(19) "Mẫu CV AI số 10" ["alias"]=> string(2) "10" ["url_alias"]=> string(28) "cv35/ve-cv-bang-ai/cv-100010" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1521) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(64) "TVieetjonline-cv-template-with-photo_23-2148554997_untext-01.png" } [10]=> object(stdClass)#168 (8) { ["_id"]=> int(100063) ["name"]=> string(7) "Cv Ai 8" ["alias"]=> string(1) "8" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-8" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1958) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(15) "Artboard 11.jpg" } [11]=> object(stdClass)#167 (8) { ["_id"]=> int(100064) ["name"]=> string(9) "CV AI 58 " ["alias"]=> string(2) "58" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100064" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(583) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(22) "CV 4 hoàn chỉnh.jpg" } [12]=> object(stdClass)#166 (9) { ["_id"]=> int(100066) ["name"]=> string(8) "CV AI 34" ["alias"]=> string(2) "34" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-34" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1376) ["cate_id"]=> int(81) ["image"]=> string(10) "H19-VN.jpg" ["love"]=> int(3) } [13]=> object(stdClass)#165 (8) { ["_id"]=> int(100068) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 26" ["alias"]=> string(2) "26" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-26" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1507) ["cate_id"]=> int(165) ["image"]=> string(6) "H4.jpg" } [14]=> object(stdClass)#164 (8) { ["_id"]=> int(100069) ["name"]=> string(19) "Mẫu CV AI số 43" ["alias"]=> string(2) "43" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100069" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(777) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(10) "H24_VN.jpg" } [15]=> object(stdClass)#163 (8) { ["_id"]=> int(100070) ["name"]=> string(7) "Cv Ai 9" ["alias"]=> string(1) "9" ["url_alias"]=> string(24) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-9" ["image"]=> string(26) "avt T18 tiếng Việt.png" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1076) ["cate_id"]=> int(29) } [16]=> object(stdClass)#162 (8) { ["_id"]=> int(100071) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 32" ["alias"]=> string(2) "32" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-32" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1827) ["cate_id"]=> int(33) ["image"]=> string(10) "H26-VN.jpg" } [17]=> object(stdClass)#161 (8) { ["_id"]=> int(100072) ["name"]=> string(8) "CV AI 40" ["alias"]=> string(2) "40" ["url_alias"]=> string(29) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-100072" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(536) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(10) "H13_VN.jpg" } [18]=> object(stdClass)#160 (8) { ["_id"]=> int(100073) ["name"]=> string(10) "CV số 33" ["alias"]=> string(2) "33" ["url_alias"]=> string(28) "cv35/ve-cv-bang-ai/cv-100073" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(1135) ["cate_id"]=> NULL ["image"]=> string(14) "H12_avatar.jpg" } [19]=> object(stdClass)#159 (8) { ["_id"]=> int(100074) ["name"]=> string(8) "Cv Ai 36" ["alias"]=> string(2) "36" ["url_alias"]=> string(25) "cv365/ve-cv-bang-ai/cv-36" ["image"]=> string(10) "H11_VN.jpg" ["price"]=> NULL ["view"]=> int(916) ["cate_id"]=> int(123) } } Trọn bộ mẫu CV tiếng Hàn chuẩn chuyên gia, tạo và tải miễn phí

Mẫu CV tiếng Hàn chuẩn nhất hiện nay

Tạo và tải ngay các mẫu CV độc đáo, sáng tạo giúp bạn có cơ hội việc làm tốt

TÌM MẪU CV PHÙ HỢP
SẮP XẾP

Mẫu CV An toàn lao động 10

Mẫu CV Telesale 13

Mẫu CV Giáo Dục 10

Mẫu CV Trái Ngành 10

Mẫu CV Phục Vụ 11

Mẫu CV Bán Thời Gian 10

Mẫu CV Thu Ngân 11

Mẫu CV Thư Viện 11

Mẫu CV Địa Chất 11

Mẫu CV An Toàn Lao Động 11

Mẫu CV Bảo trì 11

Mẫu CV Trợ Giảng 10

Mẫu CV Tổ Chức Sự Kiện 11

Mẫu CV Thư Viện 10

Mẫu CV Phục Vụ 10

Mẫu CV Địa Chất 10

Mẫu CV Tổ Chức Sự Kiện 10

Mẫu CV Bảo trì 10

Mẫu CV Trắc Địa 10

Mẫu CV Hàng Hải 10

Chat Nhà tuyển dụng Online

MỘT BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC ĐẦY ĐỦ GỒM

Sơ yếu lý lịch tự thuật
Đơn xin việc
CV xin việc
Giấy khám sức khỏe (công chứng)
Bằng cấp, chứng chỉ (công chứng)
Bản photo chứng minh thư (công chứng)
Ảnh 3x4 hoặc 4x6 (nếu NTD có yêu cầu)

Những giấy tờ khác giúp bạn hoàn thiện hồ sơ xin việc

THƯ XIN VIỆC

Cách Viết Thư Xin Việc Ấn Tượng Nhất Để Thu Hút Nhà Tuyển Dụng.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Sơ Yếu Lý Lịch 365 Được Thiết Kế Chuyên Nghiệp, Hiện Đại

ĐƠN XIN VIỆC

Tổng hợp mẫu đơn xin việc 365 hay và chuẩn nhất

Xem thêm

CV
Mẫu CV 01

Các tính năng

4 màu kết hợp màu độc đáo.

Tùy chọn phông chữ tùy chỉnh.

Màu sắc

Lưu và chia sẻ CV

Lưu Lưu Facebook twitter
CV close

Tài khoản đã được chọn, vui lòng nhập tài khoản khác.

Hướng dẫn

×

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập, chat, nhận thông báo như tài khoản chính.